Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin

Yazı: Yaprak Özer   Habitatta yaşayan bitki, hayvan, mantar ve mikroskobik organizmalar yok olma tehlikesi yaşıyor. Yerküredeki biyoçeşitlilik büyük ölçüde yüz yıllar boyunca bizim yaptığımız tahribat nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bugün 1 milyon adet nesli tükenme tehdidi altında olan tür mevcut. Dünya var olduğundan beri farklı zaman dilimlerinde kritik dönemler yaşandı, bilim bugünlerde de…